Mentale coaching en sportpsychologie worden steeds belangrijker in de sportwereld. Het is sporters en coaches duidelijk geworden dat het bij het leveren van sportieve sportprestaties niet alleen draait om de fysieke gesteldheid en training van lichaam, maar dat het ook belangrijk is dat de geest van de sporter in balans is met het lichaam. Omgaan met teleurstellingen, opladen en motiveren voor iedere wedstijd en training zijn enorm belangrijk om alles uit je kunnen te halen. De toepassing van sportpsychologie is dan ook onmisbaar geworden.

Wat is sportpsychologie?

De geschiedenis van sportpsychologie gaat ver terug. Sportpsychologie is een wetenschap die zich focust op het verband tussen gedrag, gedachten, gevoelens en de effecten die dit heeft op sportprestaties. Het is puur een psychologische benadering van de effecten van psychologische en emotionele invloeden op sportprestaties, maar ook wat het beoefenen van topsport voor effect heeft op de psychologische en emotionele aspecten van je leven. Sportpsychologie mag dan nu steeds populairder worden, het bestaat toch al sinds eind negentiende eeuw. Er zijn verschillende factoren die bij sportpsychologie aan bod komen. Denk hierbij aan het omgaan met teleurstellingen, jezelf op te laden om iedere keer weer een topprestatie te leveren, mentale weerbaarheid, concentratie en het omgaan me eventuele angsten. Ook op teams kan sportpsychologie worden toegepast waarbij samenwerking en communicatie in de groep hierin meegenomen kan worden.

Diverse sportpsychologen

Sportpsychologen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Zo kennen we de praktijksportpsychologen, de sportpsycholoog onderzoeker en de docent sportpsycholoog. De praktijkpsycholoog is vaak een vast gezicht binnen de staf rondom de sporter. Zij begeleiden de sporter en coach en zijn gericht op het signaleren, behandelen en doorverwijzen bij problemen. De sportpsycholoog onderzoeker is de persoon die zich meer bezighoudt met de wetenschappelijke kant van de sportpsychologie. Onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke artikelen staat hierbij centraal. De docent sportpsycholoog onderwijst studenten op het gebied van sportpsychologie.

Aandachtspunten bij sportpsychologie en mentale training

Naast de eerdergenoemde aandachtsgebieden kan een sportpsycholoog ook voor vele andere zaken ingeschakeld worden. Zo kan een sporter kampen met het probleem dat de prestaties ten tijde van de training veel beter zijn dan in een wedstrijd. Ook kan de sportpsycholoog helpen bij de overgang van amateur naar professional, begeleiding bij het omgaan met blessures, het nemen van beslissingen en de begeleiding van jeugdige sporters. Bij een mentale training kun je geholpen worden met onder andere het stellen van doelen, verbeelding, ademhaling en concentratie. Dit zijn allemaal onderdelen die bijdragen aan de prestatie die je als topsporter keer op keer weer moet kunnen leveren. Naast de mentale training vindt vaak de mentale begeleiding plaats waar bekeken wordt hoe de toepassing van de mentale training verloopt en of er op bepaalde vlakken nog bijsturing plaats dient te vinden.