Mental coaching en sportpsychologie zijn onmisbaar geworden in de wereld van de topsport. Het zijn niet alleen de atleten die fysieke sporten beoefenen, maar ook mensen die doen aan denksport die baat hebben bij mentale coaching en sportpsychologen. Mentale coaching voor pokerspelers zit dan ook in de lift. De opleiding tot sportpsycholoog is erg interessant en omdat er steeds meer vraag naar opgeleide mensen op dit vlak is, is er voldoende werkgelegenheid. In dit artikel brengen we enkele punten naar voor die binnen een opleiding in sportpsychologie worden aangestipt.

Het effect van de persoonlijkheid van de atleet op de prestaties

Wellicht is dit wel een van de meest belangrijke achtergronden binnen een opleiding tot sportpsycholoog en mentale coach. De persoonlijkheid is allesbepalend voor de prestaties van een sporter. Een topatleet dient namelijk te bezitten over een flinke portie doorzettingsvermogen. De wil om te winnen moet op de voorgrond staan. Een topsporter zal dan ook bij voorbaat geen genoegen nemen met een mindere prestatie. De uitspraak: ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, zal voor een topsporter nooit gelden. Dit is dan ook de reden waarom niet iedereen in de wieg gelegd is om een topsporter te worden, los van het feit of we er al dan niet fysiek toe in staat zijn.

Jeugdsport

Kinderen en jongeren dienen op een andere manier begeleid te worden dan volwassen atleten. Daarnaast zullen ze voorbereid moeten worden voor een leven als professionele sporter. Het is dan ook belangrijk dat je in dit vakgebied specifiek opgeleid wordt op het gebied van jeugdsport.

Sporten in teamverband

Toen sportpsychologie en mentale coaching nog in hun beginjaren zaten, was al duidelijk geworden dan een individuele sporter minder makkelijk op hoog niveau presteert dan iemand die aan een teamsport doet. Sporters in teamverband hebben immers elkaar om continu die drive, focus en dat doorzettingsvermogen bij elkaar te activeren. Desalniettemin moet je als sporter in teamverband wel kunnen samenwerken en met elkaar kunnen communiceren. Daarom is kennis van de achtergrond van sporten in teamverband erg belangrijk in de sportpsychologie en bij mentale coaching.

Essentiële elementen van sportprestaties

De persoonlijkheid is eerder al genoemd als een van de belangrijkste elementen van sportprestaties. De persoonlijkheid zelf bestaat weer uit een aantal onderdelen. Hoe ga je met teleurstellingen om? Welk effect heeft een blessure op de prestaties die na je herstel weer ontstaan. Kun je omgaan met angsten, met falen? Kun je verantwoordelijkheid nemen voor de mate waarop je presteert of schuif je de schuld in de schoenen van externe factoren. Dit zijn allemaal verschillende elementen waar een sportpsycholoog en mentale coach de focus op moet leggen bij de evaluatie van prestaties van een atleet.