Sportpsychologie is onmisbaar geworden onder de topsporters en amateurs met de ambitie om professional te worden. Mentale trainingstips van sportpsychologie worden dan ook bijna net zo belangrijk bevonden als de lichamelijke training. Toch heeft men niet altijd het belang van sportpsychologie ingezien. Het is dan ook van de laatste jaren dat dit steeds meer toegepast wordt, terwijl het ontstaan van sportpsychologie al teruggaat tot voor 1890. In dit artikel vertellen wij je graag meer over onder andere de vroege geschiedenis van de sportpsychologie en de invloed van Coleman Griffith als de eerste sportpsycholoog van Amerika op de ontwikkeling van sportpsychologie.

Hoe het allemaal begon

Norman Triplett was een psycholoog die in 1897 startte met onderzoek naar het verband tussen gedragingen en gedachtes van sporters en de invloed hiervan op hun prestaties. Dit onderzoek lag aan de basis van de groei en ontwikkeling van het belang van sportpsychologie voor topsporters. Daarnaast vergeleek hij hoe de prestaties van een individu in verhouding stonden tot wanneer deze in afzondering of in een groep waren. De bevindingen van Triplett werden in 1898 gepubliceerd.

Coleman Griffith

Coleman Griffith wordt genoemd als de Amerikaanse grondlegger van de sportpsychologie. Toen Griffith studeerde aan de universiteit van Illinois, stichtte hij, naar wat eigen zeggen de eerste was, een sportpsychologie laboratorium. Samen met het football-team onderzocht hij de relatie tussen psychische en persoonlijke invloeden op sportprestaties. Nadat wegens financiële omstandigheden het lab moest sluiten, sloot Griffith zich aan bij de staf van de Chicago Cubs om daar de functie van sportpsycholoog te fungeren. Ondanks dat zijn input heeft bijgedragen aan de grote successen van de Cubs, werden zijn ideeën toch met enige weerstand ontvangen. In 1961 ging Griffith met pensioen toen hij werkzaam was op de universiteit van Illinois. Ook bij de huidige generatie van topsporters en sportpsychologen worden nog altijd veel van de ideeën van Coleman Griffith toegepast. Het is dan ook duidelijk dat hij zijn tijd al ver vooruit was.

De wereld sluit sportpsychologie in haar armen

Heel langzaam ging de wereld meer interesse te krijgen in het belang van sportpsychologie. Vanaf ongeveer halverwege de jaren 60 ziet men steeds meer het nut in van mentale ondersteuning binnen de topsport. De echte doorbraak op dit gebied vindt plaats in de jaren 80, tijdens de Olympische Winterspelen van 1984 om precies te zijn. Diverse olympische teams stappen uit hun comfort zone en huren sportpsychologen in om de sporters in hun team op geestelijk vlak te ondersteunen. In 1985 huurt het Amerikaanse Olympisch Comité voor het eerst een sportpsycholoog in die fulltime aan de slag gaat. Sindsdien blijven de ontwikkelingen op het gebied van sportpsychologie en het belang hiervan zich in rap tempo ontwikkelen.